poznaj szczegóły!
CENNIK
Skutery

Regulamin

1. Aby wypożyczyć sprzęt,
należy spełniać
następujace warunki:
wyposażenia, okreslonych
w cenniku.
Rowery górskie
1 godzina - 5zł
1 doba - 40zł
Tandemy
1 godzina - 15zł
Przy dłuższych wypożyczeniach
ceny moga być negocjowane.
Podane ceny sa cenami brutto.
Na życzenie wystawiamy faktury.
-----------------------------------------------------------------------
* przedstawić dwa dokumenty tożsamosci ze zdjęciem;
* zostawić jeden dokument w zastawie lub wpłacić; kaucję
na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie
używania pojazdu;
* podpisać druk umowy najmu wypożyczonego sprzętu i
oswiadczenie o zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem, zaakceptowaniu jego tresci oraz przyjęciu
sprawnego technicznie roweru lub skutera;
2. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się po zwrocie
wypożyczonego roweru, wg cennika.
3. Wypożyczajacy zobowiazuje się do:
* oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego
technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie
zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu;
* pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego
roweru lub jego wyposażenia.
4. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego
wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia
wypożyczajacy jest zobowiazany do zwrotu równowartosci
kosztów odpowiadajacych wartosci roweru.
Pierwsze dwie godziny - 70zł
każda następna godzina - 35zł
uwaga: jeden zbiornik paliwa w
cenie wypożyczenia.